Ông Nguyễn Quang Phương - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát Hưng Thịnh